Chesham United (0) v (0) Dorchester Town

Basingstoke Town (2) v (3) Chesham United

Chesham United (0) v (0) Beaconsfield Town

Hendon (0) v (1) Chesham United

Chesham United (1) v (1) Met Police

Chesham United (3) v (0) Kings Langley

Merthyr Town (1) v (0) Chesham United

Chesham United (3) v (1) Swindon Supermarine

Hartley Wintney (1) v (2) Chesham United

Chesham United (2) v (1) Frome Town